18 citate înțelepte și pline de adevăr spuse de filosoful român, Emil Cioran

Emil Cioran a fost un filosof român celebru în întreaga lume, care și-a publicat lucrările în limba română și franceză. Deși s-a născut în România, Rășinari el a ales să își trăiască viață la Paris, fiind un scriitor și filosof apatrid.

Lucrările lui grandioase se axează, în mare parte, pe subiectul pesimismului filozofic și derivă dintr-o esență semnificativă a suferinței, nihilismului și disperării.

Personalitatea sa remarcabilă ne-a lăsat o serie de opere importante în care se renasc toate percepțiile existențiale ale lumii, într-o dimensiune incredibilă și fascinantă.

Mai jos am selectat câteva idei spuse de domnia sa:

1. Universul nu se discută; se exprimă.

2. Tot ce nu-i fericire este un minus de iubire.

3. Când nu te mai simţi deloc om şi continui totuşi a iubi, contradicţia se măreşte într-o suferinţă nespusă, infernală.

4. O lacrimă are întotdeauna rădăcini mai adânci decât un zâmbet.

5. Critica este o prejudecată: trebuie să citim nu ca să-i înţelegem pe alţii, ci ca să ne înţelegem pe noi înşine.

6. Nu ne mărturisim altcuiva mâhnirile decât ca să-l facem să sufere, ca să le ia asupra lui.

7. Fiecare e pentru sine unicul punct fix în univers. Iar cel care moare pentru o idee, moare pentru că este ideea lui, iar ideea lui e viaţa lui.

8. De ce un singuratic simte mai mult? Fiindcă singurătatea-i suferinţă.

9. Omul e singura fiinţă care s-a dezmorţit din beţia timpului şi toată străduinţa lui este să reintre în el, să redevină timp

10. Începi să ştii ce e singurătatea atunci când auzi tăcerea lucrurilor.

11. În somn uiţi drama vieţii tale, uiţi complicaţiile şi obsesiile, aşa încât fiecare deşteptare este un început nou de viaţă, este o speranţă nouă.

12. Numai în iubire melancolia îşi atinge propriile ei culmi, căci numai Erosul transfigurează melancolia.

13. Bărbaţii care iubesc cu adevărat, cu o pasiune puternică nu pot iubi în acelaşi timp mai multe femei, ci numai una.

14. Femeia nu-ţi iartă nicio inocenţă, precum viaţa – nicio luciditate.

15. Omul iubeşte mai durabil şi mai persistent vulgaritatea decât sublimul.

16. Feriţi-vă de cei ce întorc spatele dragostei, ambiţiei, societăţii. Pentru aceste “renunţări” se vor răzbuna.

17. O inimă fără muzică este ca o frumuseeţe fără melancolie.

18. Dacă ne-am putea mărgini să privim! Din nenorocire, ne încăpăţânăm să înţelegem.4

Care din ele ți-a plăcut cel mai mult?