fbpx

Tulburările de personalitate și consecințele lor

Personalitatea umană reprezintă totalitatea modalităților subiective și constante cu care un anumit individ se raportează la ceva anume, percepe, vede și gîndește despre sine și despre tot ceea ce îl înconjoară.

Fiecare om prezintă așadar o personalitate unică, specifică și stabilă – experiența calitativă care-l definește și-i conturează emoțiile, percepțiile, comportamentul, valorile și deciziile, determinându-l să se manifeste într-un mod anume într-o împrejurare anume.

Astfel de forme de manifestare sunt deosebit de importante, modelându-se și adaptându-se la dinamicile celor mai variate situații din viața noastră de zi cu zi, constituind totodată un factor distinctiv individual.

Când aceste trăsături prezintă o tendință de rigidizare sau inadaptare la situații firești și/sau în raport cu propria persoană, au loc procese ce pot cauza neajunsuri din cele mai grave, semnalând instalarea unei autentice patologii cunoscute sub denumirea de „tulburări de personalitate”.

Acest gen de suferință este caracterizat de o apariție precoce, de regulă la vârsta adolescenței și se demonstrează persuasiv și inflexibil în timp.

Individul afectat de tulburări de personalitate poate prezenta mari dificultăți în procesul de recunoaștere, evaluare, interpretare și controlare a emoțiilor, cunoștințelor și comportamentului, demonstrându-se incapabil să-și modeleze reacțiile în funcție de dinamicile interne ale altei persoane.

Patologia prezintă multiple laturi negative, atrăgând după sine instalarea unor stări generale psiho-fizice alterate, cu frecvente episoade de neliniște, îngrijorare, enervare, depresie sau frica nejustificată.

În cazurile cele mai grave, persoanele afectate de tulburări de personalitate pot ajunge să experimenteze trăiri de o intensitate insuportabilă, care să le împingă la gesturi extreme, precum sinuciderea sau la manifestări violente și distructive, abuz de substanțe psihoactive și/sau autolezionism.

Modul rigid de gândire atrage după sine și comportamentul similar, materializându-se de pildă în intoleranță față de particularitățile sau defectele personale ale altuia, nestăpânire, frustrare, probleme ce țin de procesele empatice sau deficiențe de adaptare la mediu.

Clasificare și caracteristici:

  • Specialiștii clasifică tulburările de personalitate în trei mari grupe:
  • Tulburările caracterizate de un comportament bizar (individ ciudat și excentric), cu cele tri tipuri ale sale: paranoică, schizoidă și schizotipală;
  • Tulburări caracterizate de emotivitate intensă (individ dramatic și imprevizibil), cu cele patru tipuri ale sale: antisocial, borderline, histrionic și narcisist;
  • Tulburări carcaterizate de o intensă neliniște (individ îngrijorat, temător), cu cele trei tipuri ale sale: pasiv-agresivă, depresivă și sadică.

Toate aceste forme de tulburări de personalitate se pot întrepătrunde însă, regăsindu-se la același individ într-o măsură mai mult sau mai puțin accentuată, împiedicându-l să relaționeze firesc atât în sfera profesională cât și în cea personală.

Acest cadru simptomatologic nu este asociat evenimentelor traumatice, dependențelor sau anumitor condiții fizice patologice bine determinate, ci se prezintă ca un reflex distorsionat al caracteristicilor normale ce definesc personalitatea sănătoasă a individului, sub semnul neadaptării.

În anumite cazuri, caracteristicile negative ale tulburărilor de personalitate nu sunt considerate „demne de luat în seamă” de către cel ce le prezintă (egosintonie), dar în altele, subiecții realizează faptul că se comportă neadecvat, dar nu reușesc să gestioneze situația.

Unicul mod de rezolvare al problemelor generate de o astfel de patologie este reprezentat de diminuarea manifestărilor negative cu ajutorul terapiilor de specialitate și deprinderea abilitații autocontrolului, prin cunoașterea factorilor ce declanșează reacțiile dăunătoare.

Advertisement

Surse: cpsicostateofmind

Autor: Roxana I.